Εκδήλωση 3DENT 9.6.2023, «Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική»

Η κοινοπραξία του Ερευνητικού έργου 3DENT, με συντονιστή φορέα την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., οργάνωσε εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου με θέμα:

«Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023.

Το έργο «3DENT-Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” της Παρέμβασης ΙΙ (Β’ κύκλος)– Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-04124).

Το συνεργατικό σχήμα του έργου αποτελείται από έναν ερευνητικό φορέα, το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων Μετ/γων του ΕΜΠ, έναν επιχειρηματικό τεχνολογικό φορέα δημοσίου συμφέροντος, την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Πιστοποίηση & Ποιοτικό Έλεγχο ευρέος φάσματος υλικών και βιομηχανικών προϊόντων, και δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την εταιρεία LINO 3D που προσφέρει υπηρεσίες 3D εκτύπωσης και την εταιρεία NOVAMIND που δραστηριοποιείται στον χώρο των οδοντιατρικών/οδοντοτεχνικών υλικών και εμφυτευμάτων με 3D εκτύπωση.

Το έργο 3DΕΝΤ καθοδηγούμενο από τις ανάγκες της αγοράς για γρήγορη κατασκευή, εξατομικευμένων, ποιοτικών & υψηλής ακρίβειας οδοντικών αποκαταστάσεων, στοχεύει σε μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη τους, βασισμένη σε προσθετικές μεθόδους παραγωγής, μελετώντας και συνδυάζοντας 2 κατηγορίες υλικών: μέταλλα- κεραμικά. Στο έργο αναπτύσσονται και μελετώνται με την τεχνική 3D-εκτύπωσης ολοκεραμικές αποκαταστάσεις με βάση τη ζιρκονία και μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις με μεταλλικό σκελετό κράματος Co-Cr και επικάλυψη οδοντιατρικής πορσελάνης.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν δύο προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσιάζοντας τις εξελίξεις στον χώρο των οδοντιατρικών υλικών και στον χώρο της προσθετικής κατασκευής. Ο Ομ. Καθηγητής της Οδοντιατρικής σχολής ΕΚΠΑ κος Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος παρουσίασε τις εξελίξεις στο πεδίο των Υλικών και τις προκλήσεις στις οδοντιατρικές κατασκευές. Ο Δρ. Βασίλειος Δρακόπουλος, Διευθυντής Εφαρμογών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και Επιστημονικός υπεύθυνος της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ, του Ελληνικού Κέντρου Προσθετικής Κατασκευής, παρουσίασε τις υπηρεσίες και την καθοριστική συμβολή της ΕΚΕΠΕΚ στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην οδοντιατρική και γενικότερα στον τομέα της υγείας.

Εκπρόσωποι των φορέων της κοινοπραξίας παρουσίασαν στην συνέχεια την επιτυχή ανάπτυξη καινοτόμων κεραμικών υλικών για χρήση στις μηχανές εκτύπωσης για οδοντικές αποκαταστάσεις, ενώ επισημάνθηκαν οι δυνατότητες χρήσης τους και σε πολλές άλλες εφαρμογές. Η επιτυχής κλιμάκωση παραγωγής νανοκόνεων ζιρκονίας και διαφόρων υλικών τροφοδοσίας σε μορφή inks/pastes για χρήση στις μηχανές εκτύπωσης από την EBETAM, ανοίγει επίσης νέες προοπτικές στο πεδίο της τρισδιάστατης εκτύπωσης προηγμένων υλικών στην χώρα.

Στο έργο αναδείχθηκε τόσο η δυνατότητα παραγωγής με 3D εκτύπωση υψηλής ποιότητας υλικών για ολοκεραμικές και μεταλλοκεραμικές οδοντικές αποκαταστάσεις, καλύπτοντας τα οδοντιατρικά πρότυπα ελέγχου ποιότητας, όσο και η δυνατότητα της τεχνολογίας για προσφορά εξατομικευμένων λύσεων.

Η Δρ. Κων/να-Ντία Ανδρεούλη, Διευθύντρια Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΒΕΤΑΜ και επιστημονική υπεύθυνη του έργου, επισήμανε την κρισιμότητα της αξιοποίησης των ιδιαίτερα σημαντικών αποτελεσμάτων του έργου από όλους τους φορείς και των ευκαιριών που παρουσιάζονται από το δίκτυο των στρατηγικών συνεργατών των επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μηχανικοί, επιστήμονες υλικών, οδοντίατροι, τεχνολόγοι εκτύπωσης και εκπρόσωπος του φορέα χρηματοδότησης, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων-ΕΥΔΕ-ΕΚ.

 

Read More

WEBINAR: Revolutionizing Jewelry Making with 3D Printing

Since the start of civilization, jewelry has been an important part of the lives of humans worldwide. From the prehistoric era to ancient civilizations to our modern era, it has always been one of the key items created in societies as it allows us to display status, decorate our bodies and, of course, has a sentimental connection. And indeed, it cannot be denied that the industry is still growing strong, with the global market expected to reach $255.42B USD by 2027. But just because a tradition is ancient, does not mean it cannot be improved upon. 3D printing, especially DLP and binder jetting, is increasingly being adopted by the jewelry industry thanks to its ability to quickly and more cheaply create intricate, detailed designs.

In our next webinar, “Revolutionizing Jewelry Making with 3D Printing,” come learn about how both resin and metal 3D printing are already being used to revolutionize the jewelry sector. We will be joined by experts from Lino and Kranias Astroroes Jewelry, a family owned jewelry business in Thessaloniki who was on the forefront of 3D printing adoption for jewelry manufacturing in Greece, on July 12th at 4PM CEST/10AM EDT/5PM EEST as they explain how 3D printing compares to traditional manufacturing in the sector. Furthermore, they will explain in detail the benefits of using 3D printing for jewelry making as well as the differences in using resins and metals and the specific advantages of both. The session will be followed by a live Q&A. Register for free HERE!

Speakers:

Maria Papageorgiou was born in Thessaloniki, Greece in 1986. After graduating from High School, she studied Geology in Aristotle University of Thessaloniki. She also obtained an MSc in Petroleum Engineering at Heriot-Watt University of Edinburgh. From 2014, she started studying and acquiring her first experiences in 3D Designing and Printing, specializing in industrial design and jewelry design. She worked as a CAD designer for jewelry workshops and industries. Since July 2019 she has been working as a Product Manager at Lino SA, specializing in plastics and metal additive manufacturing.

Evangelia Krania, is 28 years old and currently lives in Thessaloniki where she is the Managing Director of family business Kranias Jewellery Workshop. Her educational background is in Balkan, Slavic, and Oriental studies. However, after her bachelor graduation she realized that her interest for jewelry manufacturing and production was much higher, thus she decided to be an active member in the family business. She immediately got involved in the jewelry market while obtaining a Social Media and Digital Marketing diploma. Now she utilizes her working experience with her knowledge to create the best possible value for the Workshop and 3D Printers are an essential tool for their excellence.

Madeleine Prior is the English Content Specialist for 3Dnatives, the leading international online magazine on 3D Printing and Additive Manufacturing. As part of the team, Madeleine is in charge of defining the content 3Dnatives covers for its english-speaking audience, bringing the latest news about the additive manufacturing sector and its implications to readers.

You can register for free for the webinar HERE. Are you interested in the role of 3D printing in the jewelry sector? Will you attend the webinar? Let us know in a comment below or on our LinkedInFacebook, and Twitter pages! Don’t forget to sign up for our free weekly Newsletter here, the latest 3D printing news straight to your inbox! You can also find all our videos on our YouTube channel. 

Read More

Lino3D in ADDITIV DIGITAL WORLD 2020

We are thrilled to announce you that Lino3D will participate in the upcoming ADDITIV DIGITAL WORLD 2020, a virtual event organized and held by 3Dnatives.

ADDITIV is a series of virtual global events dedicated to Additive Manufacturing, offering panel discussions with AM experts from leading industrial companies & networking sessions with the most innovative firms in the field.

3Dnatives is the largest international online media platform on 3D printing and its applications. With its in-depth analysis of the market, 3Dnatives gets over 1 million unique visitors per month and is currently available in English, French, Spanish, and German.

On the 22nd of October, we will meet you at our virtual booth on the 5th floor, table 7 from 15:00 till 01:00 EEDT.

Do not forget to register!

And of course, check the event’s agenda!

Read More

Lino3D will participate in Nanotexnology 2020, 4-11/7 in Thessaloniki

We are proud to announce you that Lino3D will participate in the upcoming Nanotexnology 2020 Conference in Thessaloniki.

We are expecting you in the official Nanotexnology 2020 exhibition from 6th to 10th of July. Come visit us at our booth and learn more about how Nanotexnology and 3D printing are two technologies inextricably linked.

Do not miss our Presentation on Nanotexnology 2020 Virtual Event on Wednesday, 8th of July.

Check the event’s program on https://www.nanotexnology.com/

See you in Thessaloniki!

Read More

formnext2019

FORMNEXT 2019

19th – 22th November 2019

Messe Frankfurt GmbH

MAIN, GERMANY

The International FORMNEXT 2019 will be held in Messe Frankfurt from the 19th to the 22nd of November. FORMNEXT is the leading exhibition and conference dedicated to additive manufacturing and all of its upstream and downstream processes. It is where experts from a wide range of industry sectors, such as automotive, aerospace, mechanical engineering, medical technology, electrical engineering, and many more, come together to discover additive manufacturing, industrial 3D printing, and innovative production technologies for themselves. In FORMNEXT, 632 exhibitors and 27,900 visitors across the country will participate this year.

 

 

Event Schedule
The FORMNEXT 2019 conference and exhibition will start from 19-22 November. For detailed program schedule, please visit the FORMNEXT2019 schedule page.

http://formnext2019.com/

 

 

 

Read More

Massivit 3D Launches New Versatile Massivit 1800 Pro 3D Printing Solution

Massivit 1800 Pro, unveiled today at Shanghai APPPEXPO 2019, demonstrates new realms in large-format 3D dynamic creativity, cost-effectiveness, and convenience
Lod, Israel, March 5 2019 – Massivit 3D Printing Technologies, the leading provider of large format 3D printing solutions, has expanded its portfolio of solutions with the new Massivit 1800 Pro that offers brand-new features including a ground-breaking, patented Variable Resolution capability, new advancements optimizing durability and resolution, and remote-operation options to significantly enhance operation efficiency & convenience.

Designed to maximize production cost effectiveness, quality and flexibility, the Massivit 1800 Pro is receiving its world premiere at Shanghai International Ad & Sign Technology & Equipment Exhibition (APPPEXPO 2019) today and will be showcased at Fespa Global Print Expo in Munich, May 14-17

The Massivit 1800 Pro brings to the market a patented Variable Resolution capability that can be predefined via the printer’s Massivit SMART Pro software to allow a change of print mode (resolution level and layer thickness) on the fly during the printing of a model, according to the varying requirements of different model section. In addition, a new Mega Quality resolution mode allows for faster, high-quality printing of large objects, optimizing gel consumption and printing time. These two new features enable an even more cost-effective production process.

An all-new, remote-operation capability has been developed allowing users to operate the printer and monitor printing progress remotely via a tablet, as well as directly contact Massivit 3D’s responsive customer support and service team if needed.

Uptime is maximized by simple, automated maintenance procedures that are triggered according to collected data, as well as customizable priorities for preventative maintenance.
Designed to serve the visual communication, entertainment, concept prototyping, and interior design arenas, the Massivit 1800 Pro 3D Printer produces super-sized, captivating signage, displays, and props at high speed, high resolution, and with perfect repeatability.

This new addition joins the Massivit 1800 Flagship 3D Printer and the Massivit 1500 Exploration 3D Printer in a portfolio developed to support print service providers as they expand their business into new markets with high quality 3D printing capabilities.

“The Massivit 1800 Pro is the next generation of large format 3D printers with enhanced efficiency, flexibility and control,” stated Amir Veresh, VP of Marketing and Business Development. “Its all-new Mega Quality mode, Variable Resolution capability, and remote monitoring offer cost effective and reliable production and repeatability.
To see the Massivit 1800 Pro in action, drop by Booth A0415, Hall 3 at Shanghai APPPEXPO, March 5 to 8 and find out how it can transform your print production capabilities.

Read More