Η κοινοπραξία του Ερευνητικού έργου 3DENT, με συντονιστή φορέα την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., οργάνωσε εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου με θέμα:

«Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023.

Το έργο «3DENT-Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” της Παρέμβασης ΙΙ (Β’ κύκλος)– Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-04124).

Το συνεργατικό σχήμα του έργου αποτελείται από έναν ερευνητικό φορέα, το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων Μετ/γων του ΕΜΠ, έναν επιχειρηματικό τεχνολογικό φορέα δημοσίου συμφέροντος, την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Πιστοποίηση & Ποιοτικό Έλεγχο ευρέος φάσματος υλικών και βιομηχανικών προϊόντων, και δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την εταιρεία LINO 3D που προσφέρει υπηρεσίες 3D εκτύπωσης και την εταιρεία NOVAMIND που δραστηριοποιείται στον χώρο των οδοντιατρικών/οδοντοτεχνικών υλικών και εμφυτευμάτων με 3D εκτύπωση.

Το έργο 3DΕΝΤ καθοδηγούμενο από τις ανάγκες της αγοράς για γρήγορη κατασκευή, εξατομικευμένων, ποιοτικών & υψηλής ακρίβειας οδοντικών αποκαταστάσεων, στοχεύει σε μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη τους, βασισμένη σε προσθετικές μεθόδους παραγωγής, μελετώντας και συνδυάζοντας 2 κατηγορίες υλικών: μέταλλα- κεραμικά. Στο έργο αναπτύσσονται και μελετώνται με την τεχνική 3D-εκτύπωσης ολοκεραμικές αποκαταστάσεις με βάση τη ζιρκονία και μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις με μεταλλικό σκελετό κράματος Co-Cr και επικάλυψη οδοντιατρικής πορσελάνης.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν δύο προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσιάζοντας τις εξελίξεις στον χώρο των οδοντιατρικών υλικών και στον χώρο της προσθετικής κατασκευής. Ο Ομ. Καθηγητής της Οδοντιατρικής σχολής ΕΚΠΑ κος Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος παρουσίασε τις εξελίξεις στο πεδίο των Υλικών και τις προκλήσεις στις οδοντιατρικές κατασκευές. Ο Δρ. Βασίλειος Δρακόπουλος, Διευθυντής Εφαρμογών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και Επιστημονικός υπεύθυνος της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ, του Ελληνικού Κέντρου Προσθετικής Κατασκευής, παρουσίασε τις υπηρεσίες και την καθοριστική συμβολή της ΕΚΕΠΕΚ στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην οδοντιατρική και γενικότερα στον τομέα της υγείας.

Εκπρόσωποι των φορέων της κοινοπραξίας παρουσίασαν στην συνέχεια την επιτυχή ανάπτυξη καινοτόμων κεραμικών υλικών για χρήση στις μηχανές εκτύπωσης για οδοντικές αποκαταστάσεις, ενώ επισημάνθηκαν οι δυνατότητες χρήσης τους και σε πολλές άλλες εφαρμογές. Η επιτυχής κλιμάκωση παραγωγής νανοκόνεων ζιρκονίας και διαφόρων υλικών τροφοδοσίας σε μορφή inks/pastes για χρήση στις μηχανές εκτύπωσης από την EBETAM, ανοίγει επίσης νέες προοπτικές στο πεδίο της τρισδιάστατης εκτύπωσης προηγμένων υλικών στην χώρα.

Στο έργο αναδείχθηκε τόσο η δυνατότητα παραγωγής με 3D εκτύπωση υψηλής ποιότητας υλικών για ολοκεραμικές και μεταλλοκεραμικές οδοντικές αποκαταστάσεις, καλύπτοντας τα οδοντιατρικά πρότυπα ελέγχου ποιότητας, όσο και η δυνατότητα της τεχνολογίας για προσφορά εξατομικευμένων λύσεων.

Η Δρ. Κων/να-Ντία Ανδρεούλη, Διευθύντρια Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΒΕΤΑΜ και επιστημονική υπεύθυνη του έργου, επισήμανε την κρισιμότητα της αξιοποίησης των ιδιαίτερα σημαντικών αποτελεσμάτων του έργου από όλους τους φορείς και των ευκαιριών που παρουσιάζονται από το δίκτυο των στρατηγικών συνεργατών των επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μηχανικοί, επιστήμονες υλικών, οδοντίατροι, τεχνολόγοι εκτύπωσης και εκπρόσωπος του φορέα χρηματοδότησης, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων-ΕΥΔΕ-ΕΚ.